Etsitkö toimitilaa Espoossa? Kokeile co-working tilaa!

Etsitkö toimitilaa Espoossa, Vantaalla, Jyväskylässä tai muualla? Oletko miettinyt co-working tilaa vaihtoehtona? Lue eteenpäin niin kerron miksi kannattaa harkita yhteiskäytöllisiä co-working tiloja ja mihin työskentelykulttuuri on menossa.

Työelämä on murroksessa ja ihmiset työskentelevät eritavoin kuin ennen. Ennen yritys tarvitsi toimitilaa Espoossa 100 neliötä ja nyt tarve on puolittunut, koska suurin osa on etänä. Välillä pidetään yhteisiä tiimin tapaamisia ja halutaan tuoda asiakkaat toimistolle. Ongelmaksi muodostuu, että 50–100 neliön tiloja ei löydy kohtuulliseen hintaan.

Toimitilaa Espoossa etsivälle ratkaisu co-working tiloista?

Meillä on Suomessa paljon kiinteistöjä, joissa on vajaakäyttöä ja hukkaneliöitä. Haluamme Office X:llä toteuttaa co-working tiloja kiinteistöihin ja hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti tilat. Voimme toteuttaa yksityisiä toimistoja ja tämän lisäksi yhteiskäytöllisiä työpisteitä, neuvottelutiloja, keittiötilat…Yrityksien tarve oli ennen 100 neliön tila, mutta nyt työstä on tullut liikkuvaa. Yrityksen tarve voi olla pienentynyt 50 neliömetrin tilaan ja mahdollisesti tämän kylkeen halutaan hieman yhteiskäytöllistä joustavaa tilaa. Kiinteistöomistajat ja -manageri yritykset eivät pysty resurssien puolesta toteuttamaan näitä ja tilat ovat helposti kauan tyhjillään, koska ottajia ei löydy. Office X voi toimia operoijana juuri tällaisissa tiloissa ja toteuttaa joustavat co-working tilat, josta hyötyvät niin asiakas kuin kiinteistönomistaja. Olemme huomanneet, että monet tilatarjoajat toteuttavat samanlaisia tiloja riippumatta mihin kaupunginosaan co-working toimipiste sijoittuu. Eri alueilla on eri tarpeet. Ihan vain PK seudulla tarve vaihtelee paljon. Vantaan Aviapoliksessa tarve on 50–100 neliön tiloille ja Helsingissä Vallilassa pienemmille noin 10 neliön tiloille. Tarvitaan räätälöityjä ratkaisuja sekä paikallisen asiakkaan ymmärrystä, jotta voidaan toteuttaa tulevaisuuden co-working tiloja.

Office X toimitila tarjoajana

Office X:llä tavoitteemme on olla suunnannäyttäjä joustavien co-working palveluiden tarjoamisessa! Olimme kesäkuun alussa startup tapahtumassa Artic15 ja pääsimme keskustelemaan paljon ihmisten kanssa työkulttuurin muutoksesta sekä co-working markkinan kasvusta. Meille vahvistui muutama asia vielä paremmin kuin aikaisemmin. Miksi me voimme palvella asiakkaita parhaimmalla tavalla ja tuoda markkinaan uudenlaisen co-working tarjoajan. Keskustelussamme nousi yksi hyvä näkökulma eli co-working mielletään Suomessa vielä helposti yhdeksi kategoriaksi, vaikka sen alla on kymmeniä erilaisia tarjoajia, ihan kuin ravintoloita tai hotellejakin.

Mitä Office X voi tuoda co-working markkinaan?

Yhä isommat yritykset miettivät ratkaisuja työskentelyyn ja uskomme, että voimme olla etunenässä viemässä co-working markkinaa eteenpäin Suomessa. Co-working trendi on rantautunut Suomeen viime vuosien aikana ja pandemia vauhditti ymmärrystä työskentelytapojen muutoksesta. Moni ihminen teki pandemia ajan kotona töitä ja huomasi, että toimisto ei ole ainut paikka, jossa voi tehdä työt. Tällä hetkellä työntekijät haluavat yhä enemmän joustavuutta ja työtiloilta enemmän. On myös huomattu, että yrityksen konttori voi olla monelle työntekijälle kaukana ja olisi järkevämpää, että työtila olisi lähellä kotia. Yritykset ovat alkaneet tarjota työntekijöilleen mahdollisuuden käyttää co-working tiloja, ja isot pääkonttorit ovat osalla yrityksistä jo historiaa. Toimitilaa Espoosta etsivä yritys ei halua tästä syystä Helsingin keskustaan vaan lähiöiden lähelle. Olemme tuoneet Office X:n toimipaikat lähelle ihmisiä eli Espoossa esimerkiksi Olariin.


Maailma muuttuu, työskentely muuttuu ja työtilojen on muututtava sen mukana.  Office X:llä keskitymme laadukkaisiin tilaratkaisuihin yrityksien tarpeiden mukaan ja käytämme tilan neliöt tehokkaasti. Onko sinulla kiinteistöä, johon haluat meidät operoijaksi tai tiedätkö missä voisi olla meille sopivaa tilaa? Kuulemme mielellämme muitakin kehitys ajatuksia mitä sinä toivot co-working tiloilta ja työskentelykulttuurin muutokselta.

Toimitilaa Espoossa
Co-working tila Espoo