toimisto_jyväskylä

OFFICE X Espoo ON PYSYVÄSTI SULJETTU

Kiitos jäsenyydestäsi Office X:llä!  

Etsimme aktiivisesti uusia kiinteistöjä, jonne voisimme toteuttaa joustavia tilaratkaisuja. Tulemme kertomaan nettisivuilla sekä somessa jos uusia toimipaikkoja avutuu PK-seudulla. Pistä siis ne seurantaan!

Toimipaikka sulkeutuu

Office X:n ensimmäinen toimipiste Vantaan Flamingossa avautui kesäkuussa 2021 ja toinen toimipisteemme Espoossa avautui tammikuussa 2022. Toimintaa on ehditty rakentamaan 1,5 vuoden ajan. Tämä aika on opettanut paljon työskentelykulttuurin muutoksesta, toimitiloista, co-working markkinasta ja yritysten toimitila tarpeesta tulevaisuudessa. Office X:ää lähdettiin rakentamaan siitä ajatuksesta, että työn ajateltiin olevan liikkuvaa ja etätyön lisääntyessä ihmiset haluaisivat käyttää enemmän co-working tiloja arjessaan. Olemme kuitenkin huomanneet, että ihmiset eivät olleet tähän ajatukseen vielä aivan valmiita. Yritysten toimitilatarve on muuttunut ja on alettu etsimään joustavimpia ratkaisuja, mutta vielä ei tiedetä sitä kuinka paljon ihmiset työskentelevät missäkin tiloissa tulevaisuudessa ja kulttuuri on vasta rakentumisvaiheessa. Yritykset ovat alkaneet vähitellen löytämään co-working tilat yhdeksi toimitilaratkaisuksi. Esimerkiksi Office X:llä on tähän mennessä käynyt asiakkaita yli 50:stä yrityksestä, mutta hyvästä asiakastyytyväisyydestä huolimatta, ovat monet asiakkuudet olleet hyvin kokeiluluonteisia ja jäsenyys on päätetty akuuteimman tilatarpeen täytyttyä.

Olemme päättäneet lähteä etsimään uusia toimipaikkoja, joissa yritykset saavat omaa tilaa, mutta myös joustotilaa siihen lisäksi ja missä toimilla pystytään aidosti lisäämään kiinteistön tehokkutta. Suljemme Vantaan ja Espoon nykyiset toimipaikat ja avaamme ensimmäisen uuden toimintamallin mukaisen toimipisteen Jyväskylään Grafilaan, Laukaantie 4:ään. Etsimme myös PK seudulta jatkuvasti toimintaamme sopivia tiloja. Jos teidän yrityksellänne on tulossa toimitila muutoksia ja haluatte keskustella joustavista toimitila ratkaisuista, ollaan yhteydessä!

Asiakaskokemus