TOIMITILAN SÄÄNNÖT

 1. Asiakkailta odotetaan toimipaikassa ja sen järjestämissä tilaisuuksissa siisteyttä ja hyviä tapoja. Toimipaikoista tulee poistua aukioloaikojen puitteissa. Muiden asiakkaiden häiritseminen on kiellettyä. Erilaisten tuotteiden ja palveluiden kaupustelu toimipaikalla on hyvien tapojen vastaista.
 2. Toimipaikkaa käytetään myös esittelytilana yritystilaisuuksissa ja mahdollisesti mainoskuvauksissa, jolloin toimipaikka voi olla hetkellisesti suljettuna. Näistä ja muista erikoistapauksista ilmoitetaan hyvissä ajoin. Nämä erikoistapaukset on jo huomioitu määriteltäessä hintoja, eikä asiakas näin ollen ole oikeutettu saamaan näistä erillistä hyvitystä.
 3. Varusteiden ja vaatteiden jättäminen tiloihin yön yli ei ole sallittua.
 4. Tupakointi ei ole sallittua missään Office X:n tiloissa. Alkoholin, päihteiden ja Suomen laissa kiellettyjen aineiden nauttiminen tai tuominen toimitiloihin on kielletty. Lasten (alle 16v.) tuominen toimitiloihin on kielletty ilman erillistä kirjallista lupaa. Yhteystietojen muutokset tulee heti ilmoittaa Office X:lle.
 5. Asiakas on oikeutettu osallistumaan kaikkiin ilmaisiin ja maksullisiin asiakastapahtumiin.
 6. Mikäli toiminnan siisteydestä, palvelusta tai muusta toiminnasta on huomautettavaa, pyydetään siitä ilmoittamaan välittömästi Office X:lle.
 7. Toimipaikalla on yrittäjän vastuuvakuutus. Vakuutukset eivät kata tapahtumia, jotka toteutetaan toimipaikan ulkopuolella.
 8. Office X:n omaisuuden tahallinen vahingoittaminen on kiellettyä. Vahingon korvauksen lisäksi voidaan asiakkuus perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.
 9. Jäsen sitoutuu noudattamaan toimipaikan ohjeita mahdollisista käyntien kirjaamisista.
 10. Office X:llä on toisinaan siivous-/ remontointiaikoja, jolloin aukiolo voi poiketa normaalista. Näistä ajoista tiedotetaan toimipaikassa.
 11. Office X varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen etuja ja ehtoja. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaille 1 kk ennen muutosta. Mikäli asiakkaan etujen on katsottava hänen kannaltaan olennaisesti huonontuneen, voi asiakas irtisanoa sopimuksen välittömin vaikutuksin. Mikäli asiakas ei ole irtisanonut sopimusta kuukauden kuluessa siitä, kun asiasta on asianmukaisesti ilmoitettu, katsotaan asiakkaan hyväksyneen muutokset.
 12. Tervetuloa Office X asiakkaaksi. Onnittelut hyvästä valinnastasi!