REKISTERISELOSTE

  1. Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Rekisterin pitäjä Office X
  2. Rekisterin nimi: Office X asiakasrekisteri
  3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Office X:n asiakassuhteiden hoitaminen, markkinointi ja viestintä.
  4. Rekisterin tietosisältö. Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista: yritys, kontaktihenkilön nimi, asema yrityksessä, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot sekä tietoa asiakkuudesta.
  5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet. Rekisteri on koostettu Office X:n asiakastiedoista, yleisesti saatavilla olevista internet-lähteistä tai henkilö on itse luovuttanut tietonsa Office X:n käyttöön.
  6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset. Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja edelleen kolmansille osapuolille, paitsi viranomaisten niin edellyttäessä tai liiketoimintakaupan yhteydessä.
  7. Tarkastus- ja kielto-oikeus. Jokaisella on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä kieltää henkilörekisterissä olevan tiedon käyttäminen suoramainonnassa. Kaikissa tietosuojaa tai henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Office X:än
  8. Henkilötietojen käsittely Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti. Henkilötietoja ei arkistoida.
  9. Rekisterin suojauksen periaatteet. Rekisteriä ei voi käyttää kuin Office X:n henkilökunta. Office X:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä